Hakkımızda

         MERKEZİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ

1988 yılında kurulan ve Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği ile aynı tesisleri paylaşan "E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi" Türk Üniversiteleri içerisinde bu alanda faaliyet gösteren ilk merkezdir.
a) Kuruluşu, Amacı ve İşlevi
Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, tekstil ve konfeksiyon alanında bilimsel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu alanlarda eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş olup, 1994 yılında Mühendislik Fakültesi'nden ayrılarak Rektörlüğe bağlanmıştır.
Merkez:
* En yeni teknolojilerin takibi, Türkiye şartlarına adaptasyonu ve öğretilmesi,
* Türk Tekstil ve konfeksiyon sanayinin üretim veriminin ve kalitesinin artırılması, enerji ve malzeme israfının azaltılması gibi konularda yardımcı olunması, yol gösterilmesi,
* Ucuz fakat kaliteli yerli tekstil makineleri ve tekstil yardımcı maddeleri imalatı için gerekli araştırma ve geliştirmenin yapılması,
* Yeni mamul tiplerinin geliştirilmesi için pilot işletmede deneme üretimlerinin yapılması,
* Tarafsız kalite ve bilirkişilik hizmetlerinin verilmesi,
* Tekstil ve Konfeksiyon alanındaki gelişmelerle ilgili konferans, sempozyum, seminer ve kurslar düzenlenmesi gibi hizmetler sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
b) Bina ve Tesisleri
Merkez, Tekstil Mühendisliği Bölümü ile aynı tesisleri paylaşmaktadır. Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği'nce işletilmekte olan 'Tekstil Uygulama İşletmesi', Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlanmıştır ve Uygulama(Pilot) işletmesi 7 birimden oluşmaktadır.

* Pamuk İpliği
* Yün İpliği
* Dokuma Hazırlık ve Dokuma
* Örme
     * Dokusuz Yüzeyler
     * Tekstil Terbiyesi
     * Konfeksiyon

Ayrıca Merkez bünyesinde Fiziksel ve Kimyasal Tekstil Muayeneleri laboratuarları bulunmaktadır.
c) Akademik Personel Sayısı
Merkezin akademik personeli, Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Emel Akın Meslek Yüksek Okulu'nun öğretim üye ve elemanlarından oluşmaktadır.
d) İdari Personel Sayısı
Merkezimizde 5 Mühendis, 2 Kimyager, 6 Memur, 2 Muhasebeci, 12 Tekniker, 2 sekreter ve 3 işçi olmak üzere toplam 32 eleman görev yapmaktadır.