EGE UNIVERSITY

Research and Application Center of Textile and Apparel Manufacturing

Our research and application center is publishing a scientific journal, named as “Textile and Apparel” four times a year. It is aimed to announce the investigations and researches on textile and apparel fields to the students, academicians and Turkish Textile and Apparel manufacturers.

Over the years we also promote our mission and accomplished to bring our journal to the international platforms. Firstly, TÜBİTAK-ULAKBİM and after OGA Fiz Technik (Germany) at 2007, added our journal on their data bases. Again in 2007 our journal “Textile and Apparel”, which is located in ISI Master Journal List, was taken up to the SCI-Expanded content at 2008.

 

Also the text books and the books given below were published by our center.

 
1) Atkı Örmeciliğine Giriş, Prof.Dr. Arzu Marmaralı, 2. Baskı 2004, ISBN NO: 975-483-448-2 (Fiyatı 30 TL.)
2) Çırçırlama Teknolojisi (Fiyatı 20 TL.)
3) Makromolekül Kimyası (Fiyatı 30 TL.)
4) Dokuma Kumaş Analizi ve Desenlendirme Bilgisi, Öğr.Gör. Yılmaz Bali, 1. Baskı 2000, ISBN NO: 975-483-451-2 (Fiyatı 30 TL.)
5) Elastik İplikli Düz Örgü Yapılarının Boyutsal Değişimi ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Prof.Dr. Arzu Marmaralı, Genişletilmiş 2. Baskı 2008, ISBN NO: 975-483-538-1 (Fiyatı 25 TL.)
6) Fiziksel Tekstil Muayeneleri (Kumaş Testleri), Prof.Dr. Faruk Bozdoğan, 1. Baskı 2010, ISBN NO: 978-975-483-860-2 (Fiyatı 45 TL.)
7) Genel Tekstil Terbiyesi ve Bitim İşlemleri, Doç.Dr. Süleyman Çoban, 1. Baskı 1999, ISBN NO: 975-483-457-1 (Fiyatı 45 TL.)
8) Kimyasal Lifler, Prof.Dr. Necdet Seventekin, 1. Baskı 2011 (Fiyatı 30 TL.)
9) Kimyasal Tekstil Muayeneleri, Prof.Dr. Necdet Seventekin, 1. Baskı 2010 (Fiyatı 40 TL.)
10) Konfeksiyonda Kalite Kontrol, Öğr.Gör. Serpil Kaya, 1. Baskı 2001 (Fiyatı 30 TL.)
11) Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri, Yard.Doç.Dr. Nilgün Özdil, 1. Baskı 2003, ISBN NO: 975-483-579-9 (Fiyatı 45 TL.)
12) Örme Terimleri ve Tanımlamaları (İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce), Prof.Dr. Arzu Marmaralı, Yard.Doç.Dr. Serap Dönmez Kretzschmar, 1. Baskı 2004 (Fiyatı 30 TL.)
13) Renk Bilgisi Ölçümü ve Reçete Çıkarma, Prof.Dr. Kerim Duran, 2. Baskı 2008 (Fiyatı 45 TL.)
14) Tekstil Kimyası (Fiyatı 30 TL.)
15) Tekstil Terbiyesinde Yıkama Yöntemleri (Fiyatı 30 TL.)
15) Open-End Rotor İplik Eğirme Teknolojisi, Prof.Dr. Hüseyin Kadoğlu, 2. Baskı 2004, ISBN NO: 975-483-479-2 (Fiyatı 30 TL.)
16) Yuvarlak Örgü Makinaları (Atkı Örmeciliği Ders Notu), Prof.Dr. Arzu Marmaralı, 1. Baskı 2008 (Fiyatı 30 TL.)