canlı destek

PUBLICATIONS

 

Our scientific journal has been publishing four times a year under the name of "Textile and Apparel" since March 1991, has undertaken the mission of announcing the examinations and researches in the fields of textile and apparel primarily to Turkish students, academicians and Turkish Textile and Apparel Industrialists. “Journal of Textile and Apparel” has the mission to be the international platform over the years, was first indexed by TÜBİTAK-ULAKBİM; It has been indexed by the TOGA Fiz Technik (Germany) database since 2007, and the "Textile and Apparel" magazine, which was included in the ISI Master Journal List in 2007, has been included in the scope of SCI-Expanded since 2008.

Our center also has printed lecture notes and books. It is useful documents for Textile Engineering Department students industrialists and textile companies at the following prices (including VAT). When you receive confirmation of the stock status of the books you request by calling 0232 311 3897 -3898-3896, deposit the book amount to Ziraat Bank İzmir Ege Medical Branch IBAN TR32 0001 0014 4607 2168 9350 32.bank ıban number and send the receipt to tekaum@mail.ege.edu.tr Your books will be sent to the shipping address you specify, with buyer's payment.

 

PUBLICATION LIST

 

1) Atkı Örmeciliğine Giriş, Prof. Dr. Arzu Marmaralı, 3. Baskı 2014, (60 TL.)

2) Çırçırlama Teknolojisi, Öğr. Gör. Seçkin Çamlı (40 TL.)

3) Makromolekül Kimyası (Giriş), Prof. Dr. Necdet Seventekin, 1. Baskı 2015 ( 60 TL.)

4) Dokuma Kumaş Analizi ve Desenlendirme Bilgisi, Öğr. Gör. Yılmaz Bali, 1. Baskı 2000, ( 60 TL.)

5) Elastik İplikli Düz Örgü Yapılarının Boyutsal Değişimi ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Prof. Dr. Arzu Marmaralı, Genişletilmiş 2. Baskı 2008, (50 TL.)

6) Fiziksel Tekstil Muayeneleri (Kumaş Testleri), Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, 2. Baskı 2018,  (90 TL.)

7) Genel Tekstil Terbiyesi ve Bitim İşlemleri, Doç. Dr. Süleyman Çoban, 1. Baskı 1999, (90 TL.)

8) Kimyasal Lifler, Prof. Dr. Necdet Seventekin, 2. Baskı 2021 (90 TL.)

9) Kimyasal Tekstil Muayeneleri, Prof. Dr. Necdet Seventekin, 1. Baskı 2018 ( 70 TL.)

10) Konfeksiyonda Kalite Kontrol, Öğr. Gör. Serpil Kaya, 1. Baskı 2001 (60 TL.)

11) Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri, Prof. Dr. Nilgün Özdil, 4. Baskı 2018, (90 TL.)

12) Örme Terimleri ve Tanımlamaları (İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce), Prof. Dr. Arzu Marmaralı, Yard. Doç. Dr. Serap Dönmez Kretzschmar, 1. Baskı 2004 (60 TL.)

13) Tekstilde Renk Ölçümü ve Reçete Çıkarma, Prof. Dr. Kerim Duran, 2. Baskı 2008 (90 TL.)

14) Tekstil Kimyası, Prof. Dr. Necdet Seventekin, 1. Baskı 2015 (60 TL.)

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY