Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi

Eğitim Danışmanlık

Tekstil sanayinde çalışan teknik elemanlar ile tekstil eğitimi almamış diğer (satın alma, pazarlama, ihracat) elemanlar için teorik veya pratik uygulamalı seminer ve kurslar düzenlenmektedir. Fizibilite raporları hazırlanmaktadır. Tekstil sanayinin ihtiyacı olan birçok konuda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ekotekstiller, teknik tekstiller, atık sular, enerji, yıkama gibi özel alanlar da dahil olmak üzere elyaf, iplik, kumaş, tekstil terbiyesi ve konfeksiyon gibi tekstilin her alanında lisans, yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ile Araştırma Fon Saymanlığı, DPT ve Tübitak projeleri Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile birlikte yapılmaktadır.